Viet Nam is one of countries that have amount of different mineral, VMI coordinated with leading laboratory in Viet Nam to check quality valuable mineral, coil, titan, sand…

We supplied to customer the following services:

  • ¤ Inspection on quantity/ weight.
  • ¤ Analyze composition, quality.
  • ¤ Inspection on name of cargo, custom declaration
Giám định các khoáng sản – hóa chất – vật liệu xây dựng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *